Nowe Centrum Przesiadkowe w Grzybowie jest już gotowe. Prace zaczęły się w czerwcu tego roku. Dzięki temu projektowi powstał odcinek ciągu pieszo-rowerowego od zatoki autobusowej na ul. Kołobrzeskiej do skrzyżowania z ulicą Kościelną oraz droga wewnętrzna.

Oprócz tego powstało ok. 40 miejsc parkingowych, wiata rowerowa, 2 wiaty przystankowe oraz nowe ławki.

Zadanie było współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa nr II Gospodarka Niskoemisyjna Działanie nr 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn