Od 1 stycznia zmieniają się zasady naliczania opłat za śmieci. Dotychczasowa metoda naliczania uzależniona od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość zostanie zastąpiona tzw. „metodą wodną” czyli zależną od zużycia wody.

ZMIANA TA POWODUJE KONIECZNOŚC ZŁOŻENIA NOWYCH DEKLARACJI PRZEZ WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.

DEKLARACJĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ PO 1 STYCZNIA 2022r.

ALE NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 10 LUTEGO 2022r. STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2022 ROK WYNOSZĄ:

- 10,00 zł za 1 m3 zużytej wody;

- wszyscy mieszkańcy są zobowiązani segregować odpady. Jeżeli na nieruchomości nie wypełnia się tego obowiązku opłata wyniesie 20,00 zł za 1 m3 zużytej wody.

Opłata na rok 2022 obliczana jest na podstawie średniomiesięcznego zużycia wody z 2021 roku. Dane dotyczące ilości wody zużytej dostępne są na fakturach za wodę. Informacje można także uzyskać bezpośrednio w MWiK sp. z o.o. lub poprzez elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK) dostępne na stronie internetowej MWIK sp. z o.o. (do korzystania z eBOK konieczna jest rejestracja przy użyciu danych z ostatniej faktury).

UWAGA! Do ilości zużytej wody nie wlicza się ilości bezpowrotnie zużytej wody (np. woda do podlewania ogródków), którą ustala się na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza.

Jeżeli na nieruchomości jest kompostownik spełniający warunki określone w „Regulaminie utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Kołobrzeg” (zabudowany z przykryciem), w którym są kompostowane bioodpady obliczoną opłatę za śmieci pomniejsza się o 10%. Nieruchomość, która korzysta z tego zmiejszenia opłaty nie jest wyposażona w pojemnik na bioodpady. Zwolnienie za kompostownik dotyczy tylko zabudowy jednorodzinnej.

Kwota miesięcznej opłaty za śmieci od jednego gospodarstwa domowego nie może być obecnie większa niż 149,68 zł, dlatego w przypadku, gdy opłata wyliczona jako iloczyn średniomiesięcznego zużycia wody i stawki 10zł za 1m3 będzie większa niż 149,68 zł to w deklaracji należy wpisać kwotę 149,68 zł.

Wzór deklaracji oraz wszystkie załączniki do deklaracji dostępne są  - TUTAJ. Na stronie dostępny jest także druk deklaracji w formie edytowalnego pliku PDF, który po wypełnieniu można podpisać profilem zaufanym i przesłać poprzez platformę ePUAP (podpisana powinna być deklaracja oraz wszystkie załączniki). Podpisać dokument profilem zaufanym korzystając z oficjalnej strony - TUTAJ.

Na stronie Gminy Kołobrzeg można już znaleźć harmonogramy odbioru odpadów na 2022 r. - dostępne są TUTAJ.

Dodatkowych informacji związanych z wypełnieniem i składaniem informacji można uzyskać pod nr tel. 943530452 wew. 12 lub tel. kom. 510572719.

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PSZOK.

Od 1 stycznia 2022r. na PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie odpady poremontowo-budowlane, odpady zielone oraz odpady wielkogabarytowe w ilości nie większej niż 200kg na rok; ograniczenie dotyczy także odpadów zużytych opon – w trakcie roku nieodpłatnie na PSZOK można oddać 4 sztuki opon.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn