W Szkole Podstawowej w Gościnie odbył się V Zjazd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Po stwierdzeniu kworum i ukonstytuowaniu się komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków przystąpiono do wręczenia odznaczeń.

Zostali odznaczeni następujący druhowie: Złotym Znakiem Związku OSP RP - dh Paweł Gramek. Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza - dh Zdzisław Dobrowolski, dh Janusz Fijałkowski. Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa - dh Bogusław Grygiel. Złotym Krzyżem Zachodniopomorskiego Św. Floriana - dh Tadeusz Wygaś. Srebrnym Krzyżem Zachodniopomorskiego Św. Floriana - dh Włodzimierz Pisarzewski.

Kolejnym punktem było udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, które zostało przyjęte jednogłośnie. Po tym delegaci wybrali spośród przedstawicieli nowy zarząd powiatowy, którego prezydium ukonstytuowało się następująco:

Prezes: Mirosław Zalewski

Wiceprezes: Robert Piskorz

Wiceprezes: Marcin Tekiel

Sekretarz: Krzysztof Lewandowski

Skarbnik: Mariusz Biernat

Członek Prezydium: Stefan Jagiełowicz

Członek Prezydium: Tomasz Tamborski

Przedstawiciel do Zarządu Wojewódzkiego: Mirosław Zalewski.

Po podjęciu stosownych uchwał zebranie zakończono. Z OSP Gościno członkiem Zarządu Powiatowego został Krzysztof Selerowicz, natomiast członkiem Komisji Rewizyjnej został Piotr Chmielewski.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn