Ruszyła już kolejna, szósta, edycja marszałkowskiego konkursu „Granty sołeckie” który realizowany jest na Pomorzu Zachodnim. W konkursie do zdobycia na jeden projekt inwestycyjny jest 15 tys. zł.

Celem konkursu jest wyróżnienie gminy i jej sołectw, podejmującego inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności, które podniosą jakość i bezpieczeństwo życia mieszkańców, a także wzmocnią udziału społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych. Mogą to być również przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym. Działania ekologiczne są dodatkowo punktowane.

W konkursie mogą uczestniczyć gminy reprezentujące sołectwa, działające na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Wnioski można składać od dnia 14 lutego 2022 r. do 14 marca 2022 r. za formie elektronicznej za pośrednictwem generatora – Witkac.pl dostepnym TUTAJ.

Ponadto, do dnia 28 marca 2022 r. należy złożyć do Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie wersję papierową wniosku zawierającej podpisy Wójta, Skarbnika Gminy i Sołtysa Sołectwa. Przygotowany przez Sołtysa wniosek wraz z załącznikami (zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej wysyła Urząd Gminy Kołobrzeg).

UWAGA: Wniosek musi zawierać załączniki m.in. prawo do dysponowania nieruchomością, cenniki, oferty oraz notatki z rozeznania rynku.

Jedno sołectwo może złożyć jeden wniosek z projektem o minimalnej wartości 15 tyś. zł, jednak nieprzekraczającym całkowitej wartości 30 tys. zł. Na realizację projektu można otrzymać 15 tys. zł dofinansowania. W konkursie wyłonionych zostanie 180 laureatów, przy czym z danej gminy wśród laureatów mogą znaleźć się maksymalnie tylko 2 sołectwa. Pula środków w konkursie to 2,7 mln zł.

W bieżącym roku, w konkursie nie mogą brać udziału laureaci edycji konkursu „Granty Sołeckie 2021” czyli Głowaczewo i Dźwirzyno. Te sołectwa obowiązuje roczna karencja na udział w konkursie, co wynika z §2 punkt 10 regulaminu konkursu.

O szczegółach konkursu można przeczytać na oficjalnej stronie. Można się tam zapoznać także z regulaminem konkursu.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UMWZ pod nr tel. 91 44-10-232, e-mail: kkuzminska@wzp.pl

 

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn