Obywatele Ukrainy, którzy przybywają z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, mogą zapisać dzieci do szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w gminie Kołobrzeg przy szkołach podstawowych w Dźwirzynie oraz Drzonowie.

Obywatele Ukrainy, którzy przybywają z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym z pogrążonej w wojnie Ojczyzny, mogą zapisać dzieci do szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zgodnie z określonym obwodem przez Gminę Kołobrzeg, tj. dla Uchodźców przybywających do następujących miejscowości:

1) Dźwirzyno, Grzybowo - do szkoły Podstawowej Jana Pawła II w Dźwirzynie;

2) Drzonowo, Sarbia, Karcino, Samowo, Błotnica, Przećmino, Bogusławiec, Głowaczewo, Nowogardek, Głąb, Stary Borek, Nowy Borek, Bezpraw, Budzimskie – do Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie.

W w/w szkołach będą utworzone tzw. oddziały przygotowawcze.

Obywatele Ukrainy, którzy nie zabrali ze sobą świadectw czy innych dokumentów szkolnych, nie muszą się martwić. Wystarczy rozmowa z dyrektorem i oświadczenie, do której klasy dziecko uczęszczało oraz jakie ma potrzeby edukacyjne, by właściwie przyporządkować je do polskiego systemu edukacyjnego, dyrektor szkoły podczas wywiadu z rodzicem zweryfikuje również, czy potrzebuje ono wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Podobna ścieżka będzie obowiązywała w przypadku oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, z tym że na tym etapie edukacyjnym nie będzie oddziałów przygotowawczych i dzieci obcokrajowców włączane będą bezpośrednio do grupy przedszkolnej.

Jeśli wśród Uchodźców, którzy wybrali Gminę Kołobrzeg na swoje schronienie znajdują się osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi lub bez kwalifikacji, znające język polski, będziemy chcieli skorzystać z ich przygotowania i stworzyć im możliwość zatrudnienia w charakterze pomocy nauczyciela bądź asystenta wielokulturowego.

 

Громадяни України, які прибули з дітьми шкільного та дошкільного віку з враженої війною Батьківщини, можуть зараховувати своїх дітей до початкових шкіл та дошкільних класів початкових шкіл згідно з визначеним ґміною Колобжег поділом, тобто для біженців, які прибувають до таких місцевостей:

1)Dźwirzyno, Grzybowo - до початкової школи імені Івана Павла ІІ м. Dźwirzyno;

2) Drzonowo, Sarbia, Karcino, Samowo, Błotnica, Przećmino, Bogusławiec, Głowaczewo, Nowogardek, Głąb, Stary Borek, Nowy Borek, Bezpraw, Budzimskie - до початкової школи імені Мешка І в м. Dźwirzyno.

В школах буде створено так звані підготовчі відділення.

Громадянам України, які не взяли з собою документи про освіту чи інші шкільні документи, не варто хвилюватись. Досить розмови з директором і декларації про те, який клас відвідувала дитина та які освітні потреби вона має, щоб належним чином впровадити їх до польської системи освіти, директор під час співбесіди з одним з батьків також перевірить, чи дитина потребує психолого-педагогічної підтримки.

У випадку зарахування до дошкільних класів початкових шкіл процедура буде аналогічною відмінність полягатиме в тому що на цьому етапі освіти не буде підготовчих відділень і діти іноземців будуть включені безпосередньо до дошкільної групи. Якщо серед біженців, що знайшли притулок на території ґміни Колобжег знаходяться особи з педагогічною освітою або без, що знають польську мову, ми б хотіли скористатися їхньою підготовкою та надати їм можливість працевлаштуватися вчителем чи мультикультурним помічником.

Додається підготовлений Міністерством освіти і науки матеріал для батьків учнів, які приїжджають з України, що містить інформацію про документи, необхідні для зарахування дитини до школи.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn