We wtorek odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Kołobrzeg. W pewnym sensie była ona wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy od dłuższego czasu odbyła się w trybie stacjonarnym, a nie zdalnym.

Rada spotkała się w Dźwirzynie, w Centrum Sportów Wodnych. Był to powrót do normalnego trybu obrad, gdzie mogli przyjść wszyscy. Na spotkaniu obecni była także większość sołtysów, którzy wcześniej mieli spotkanie z Wójtem Włodzimierzem Popiołkiem oraz wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego Anną Bańkowską. Na początku Rada Gminy przez aklamację przyjęła oświadczenie w sprawie wyrażenia solidarności z narodem ukraińskim. Rada potępiła atak wojsk rosyjskich na Ukrainę i zadeklarowała gotowość pomocy i wsparcia dla wolnej Ukrainy.

Jako pierwszy głosowano wniosek Wójta Włodzimierza Popiołka o wprowadzenie do porządku obrad 4 projektów uchwał – o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi kołobrzeskiemu, udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu kołobrzeskiego, upoważniający Wójta do wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy w zakresie środków otrzymanych z funduszu pomocy oraz projekt uchwały określający zakres pomocy obywatelom Ukrainy. Uchwały weszły do porządku obrad i zostały przegłosowane.

Z innych uchwał przegłosowano m.in. fundusz sołecki, przyjęto Program Osłonowy „Talerz gorącej zupy dla każdego ucznia” czy program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Wyznaczono też miejsce do prowadzenia w piątki i soboty handlu produktami rolnymi lub spożywczymi przez rolników. Miejsce to będzie znajdować się w Zieleniewie, a rolnicy będą mogli tam handlować swoim towarem bez opłat.

Całą sesję można obejrzeć na portalu YouTube, na kanale Gminy Kołobrzeg.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn