Dzieci i uczniowie, którzy pobierają naukę w szkole lub przedszkolu w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauka zdalna) nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu oraz nauki.

Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem, zamieszkującym na terenie Gminy, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty do Urzędu Gminy Kołobrzeg.

Wzór oświadczenia

Діти, що здобувають освіту: дошкільну, початкову, середню в Україні за допомогою інформаційно комунікаційних технологій у дистанційній формі (наука онлайн) не підлягають обов’язковій річній підготовці до школи, обов’язковій шкільній освіті в Польщі. Один з батьків або особа, що здійснює опіку над дитиною, що проживає на території Ґміни зобов’язаний надати декларацію (заяву) про продовження навчання в закладі освіти України, до адміністрації Ґміни Колобжег 

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn