Gmina Ustronie Morskie otrzyma ponad 500 000 złotych na przebudowę drogi w Rusowie. Wniosek o przyznanie dotacji na budowę/modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, został pozytywnie rozpatrzony. Wartość całej inwestycji to prawie milion złotych.

Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, a nowa droga, o długości prawie 1800 metrów, w Rusowie powstanie z końcem października. Dotychczasowa nawierzchnia bitumiczna drogi występująca na odcinku ok 1,5 km wykonana została kilkadziesiąt lat temu, a jej stan określany w wyniku corocznych przeglądów budowlanych klasyfikowany jest jako zły oraz krytyczny. Natomiast występująca na pozostałym odcinku ok. 0,24 km nawierzchnia gruntowa wymaga nieustannych remontów cząstkowych w szczególności w okresie jesienno-wiosennym.

W ramach zadania planuje się wykonanie drogi o szerokości 3,0 m wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Przewiduje się również budowę czterech mijanek zwiększających miejscowo szerokość drogi do 5,0 m. Na istniejącym odcinku o nawierzchni szutrowej planuje się natomiast wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni, która składać się będzie, z następujących warstw: istniejące podłoże o nawierzchni szutrowej – zagęszczone, warstwa podsypkowa z pospółki, gr. 15 cm, płyty drogowe żelbetowe pełne, o wymiarach 1,5 × 3,0 × 0,15 m.

Brak odpowiedniej nawierzchni na drodze w Rusowie znacząco utrudnia transport rolniczy, jak i dostęp do powstających oraz już zagospodarowanych posesji prywatnych. Poruszanie się ciężkiego sprzętu rolniczego szczególnie w okresie jesienno-wiosennym powoduje degradację istniejącej drogi. Realizacja inwestycji wpłynie znacząco na poprawę warunków i ułatwi również poruszanie się i dostęp do przyległych gruntów ornych.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn