Miasto chce poszerzyć swoje granice o kilka sąsiednich miejscowości. Proces ten nazywa integracją. Radni Gminy Kołobrzeg uważają, że taka „integracja” nie przyniesie jej mieszkańcom korzyści. Wręcz przeciwnie. Dla gminy może oznaczać bankructwo. 

Temat poszerzenia granic miasta, radni gminy Kołobrzeg podjęli podczas wczorajszej sesji. I z wypowiedzi wszystkich, którzy w tym temacie zabierali głos jasno wynika, że przed prezydent miasta trudne zadanie by przekonać ich do tego pomysłu. 

Przedstawione przez miasto warianty zakładają powiększenie miasta o części Gminy Kołobrzeg. Radni uważają, że taki podział może się skończyć bankructwem gminy. Uważają, że istnieje możliwość współpracy miasta z gminą. „Wystarczy wyciągnąć rękę współpracy, a nie rękę grabieżcy”  

Szczegóły w materiale wideo:

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn