O godzinie 10.05 zapraszamy na audycję „Studio Reduta”. Dzisiaj o godzinie 9 w trybie zdalnym rozpocznie się kolejna sesja Rady Miasta.

Radni zajmą się sprzedażą nieruchomości przy ulicy Morawskiego i podejmą uchwałę w sprawie nadania prof. Marianowi Rębkowskiemu tytułu „Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu”. Zajmą się również tematem zniesienia jednostek pomocniczych czyli rad osiedli na terenie miasta oraz projektem uchwały w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miasta Artura Dąbkowskiego. Dlatego o 10.05 odwiedzi nas Jacek Woźniak, przewodniczący klubu Radnych Niezależnych, a o 10.20 gościem audycji będzie Artur Dąbkowski.

Natomiast około godziny 10.40 połączymy się ze starostą Tomaszem Tamborskim, z którym poruszymy temat ograniczeń ruchu w centrum miasta.

Po godzinie 11. odwiedzi nas dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Tadeusz Kielar oraz Monika Dziedzic, dyrektor artystyczny XII RCK Pro Jazz Festiwal, bowiem już w najbliższy weekend, Kołobrzeg stanie się centrum muzyki jazzowej. Koncerty będą odbywać się na scenie plenerowej RCK, przy Pomniku Zaślubin, koło Latarni Morskiej, przy Bindażu, na Bulwarze nad Parsętą oraz na dziedzińcu Ratusza.

"Studio Reduta" na żywo, między 10:05 a 11:30. Zapraszają Piotr Rybczyński, Robert Dziemba i Artur Sempruch.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn