O godzinie 10.05 zapraszamy na audycję „Studio Reduta”. Dzisiaj o godzinie 9 w trybie zdalnym rozpocznie się kolejna sesja Rady Miasta.

Wśród uchwał, nad którymi pochylą się radni między innymi:

- uchwała w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań w ramach programu "Mieszkanie dla rozwoju Witkowice etap I" w Kołobrzegu,

- uchwała w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego Ofiary Katynia, Charkowa, Tweru i innych miejsc kaźni Polaków w czasie II Wojny Światowej,

- uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie umieszczenia w herbie miasta Kołobrzeg znaku JP II.

W porządku obrad znalazło się również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej zawartych umów oraz poniesionych wydatków w związku z organizacją festiwali: Sunrise Festival, Interfolk, Suspense Film Festival przez Gminę Miasto Kołobrzeg w latach 2004 - 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej zawartych umów oraz poniesionych wydatków w związku z organizacją festiwali: Sunrise Festival, Interfolk, Suspense Film Festival przez Gminę Miasto Kołobrzeg w latach 2004 – 2020.

Do rozmowy w pierwszej godzinie zaprosiliśmy radnych: Macieja Bejnarowicza (10.05), Dariusza Zawadzkiego (10.20) i Izabelę Zielińską (10.40).

Po godzinie 11. odwiedzi nas dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Monika Dziedzic.

"Studio Reduta" na żywo, między 10:00 a 11:30. Zapraszają Piotr Rybczyński i Robert Dziemba.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn