Pandemia zmieniła myślenie o szkole. Kolejna fala i kolejny lockdown pokazały, że już nie tak dużym problemem była dostępność do sprzętu, ale kondycja psychiczna dzieci i młodzieży. Teraz czas na chwilę oddechu podczas wakacji, ale powrót we wrześniu do szkolnej ławki może okazać się sporym wyzwaniem.

Na Pomorzu Zachodnim rusza program grantowy przygotowany przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Dzięki niemu uczniowie – już w nowym roku szkolnym – zostaną objęci dodatkowym wsparciem psychologiczno-pedagogicznym. Jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski.

Z unijnego projektu „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” będą mogły skorzystać zachodniopomorskie samorządy prowadzące placówki oświatowe. Uprawnionych do starania się o grant są 132 JST w regionie, wartość całego przedsięwzięcia to 16,5 mln zł.

Wielu uczniów i nauczycieli odetchnęło z ulgą, że ten rok szkolny kończy się. Rodzice i pedagodzy wiedzą, jak trudnym okresem dla młodych ludzi okazała się pandemia. Brak możliwości uczestnictwa w lekcjach odbywających się w szkolnej ławce, ograniczony kontakt z rówieśnikami, samodzielna nauka przez Internet powodowały wielki stres i poczucie straconego roku życia. Powrót do szkół we wrześniu też będzie ogromnym wyzwaniem. Z tego względu zdecydowaliśmy o uruchomieniu grantów dla samorządów, które będą chciały otoczyć uczniów dodatkowym wsparciem psychologiczno-pedagogicznym – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Zachodniopomorskie samorządy na wdrażanie dodatkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej otrzymają grant, którego wysokość ustalana będzie na podstawie liczby uczniów wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej. To zgodnie z szacunkami kwoty od 5 tys. zł do 3,3 mln zł. Dyrektorzy szkół będą mogli środki z tego programu przeznaczyć na wynagrodzenia dla: nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów (psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych) realizujących zadania polegające na wsparciu psychologiczno-pedagogicznym.

Samorządy będą mogły starać się o grant w naborze prowadzonym od 25 czerwca 2021 r. do 12 lipca 2021 r. Regulamin oraz wnioski dostępne są na stronie Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego (www.wws.wzp.pl). Co ważne samorządy mogą starać się także o refundację poniesionych kosztów od 1 lutego 2021 roku.

Jest to kolejne wsparcie, które kieruje Zarząd Województwa do lokalnych samorządów prowadzących placówki oświatowe.

– W ubiegłym roku, dzięki elastycznemu podejściu Komisji Europejskiej, mogliśmy w Zachodniopomorskim Pakiecie Antykryzysowym uruchomić granty dla samorządów. Wtedy eurofundusze pomogły w zakupie środków ochrony osobistej, a także środków i sprzętów do utrzymania czystości i dezynfekcji w szkołach. Na ten cel przeznaczyliśmy blisko 25 mln zł –wylicza marszałek Olgierd Geblewicz.

Obecnie realizowany projekt „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Za koordynację tego projektu odpowiada Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

(zdj. pogladowe)

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn