W piątek odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, na którym została przyjęta dokumentacja obejmująca projekt budowlany dla odcinka DK11 rondo Janiska - węzeł Kołobrzeg Wschód.

Zatwierdzenie dokumentacji umożliwi złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2022-2023.

Nowe połączenie z portem w Kołobrzegu

Inwestycja połączy węzeł Kołobrzeg Wschód na drodze ekspresowej S6 z oddanym do ruchu 3 lata temu fragmentem obwodnicy Kołobrzegu w ciągu DK11 i zrealizowanym w latach wcześniejszych przez samorząd dojazdem do portu w Kołobrzegu. Jest to ostatni brakujący element dla stworzenia docelowego układu dróg krajowych w rejonie Kołobrzegu, tak aby DK11 nie przebiegała przez centrum miasta, co pozwoli na lepsze skomunikowanie portu.

Optymalne rozwiązania projektowe

Przygotowanie inwestycji obejmowało szereg spotkań z lokalną społecznością. Przyjęte rozwiązania są kompromisem, który godzi oczekiwania mieszańców Miasta Kołobrzeg mieszkających po wschodniej stronie drogi z wymaganiami określonymi w decyzji środowiskowej i koniecznością zapewnienia dojazdu dla mieszkańców Gminy Kołobrzeg (miejscowości Budzistowo). Wiadukt w ciągu DK11 nad drogą do Budzistowa został maksymalnie obniżony z początkowo planowanej wysokości blisko 8 metrów do wysokości 6 metrów. Na trasie przewidziano również budowę ekranów akustycznych o wysokości od 2 do 3,5 metrów w zależności od lokalizacji i o łącznej długości 732 metrów, w tym na całym odcinku od ronda Janiska (im. Jerzego Patana), aż do zejścia nasypu do poziomu terenu za drogą do Budzistowa. W projekcie przewidziano również wykonanie nasadzeń zieleni na skarpie i przy podstawie nasypu. Dodatkowo ekran akustyczny ma być obsadzony pnącą się roślinnością.

Za: www.gddkia.gov.pl

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn