Urząd Gminy Kołobrzeg informuje wszystkich mieszkańców, że od 1 stycznia 2022r. zmienią się zasady naliczania opłat za śmieci.

Dotychczasowa metoda naliczania uzależniona od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość zostanie zastąpiona tzw. „metodą wodną” czyli zależną od zużycia wody.

Największymi zaletami takiej metody są:

1) wyeliminowanie potrzeby bieżącego zgłaszania zmieniającej się liczby osób w składanych deklaracjach przez właścicieli nieruchomości;

2) metoda w pewnym uogólnieniu odzwierciedla ilość zamieszkujących osób - opłata nie wzrasta przy tym wprost proporcjonalnie z ilością osób;

3) wszyscy mieszkańcy faktycznie przebywający na terenie gminy będą objęci opłatą, a nie tylko zadeklarowani (dotyczy to w szczególności osób przebywających w miejscu zamieszkania okresowo, pracowników tymczasowych, turystów). Dzięki temu koszty systemu gospodarki odpadami będą prawidłowo skalkulowane, a w konsekwencji „jedni nie będą płacić za drugich''.

ZMIANA TA POWODUJE KONIECZNOŚC ZŁOŻENIA NOWYCH DEKLARACJI PRZEZ WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. DEKLARACJĘ BĘDZIE TRZEBA ZŁOŻYĆ PO 1 STYCZNIA 2022r.

Generalnie podstawą wysokości opłaty za śmieci będzie średnie miesięczne zużycie wody w roku poprzednim. Do wyliczenia opłaty nie uwzględnia się wody zużywanej na cele inne niż bytowe (np. na podlewanie ogródków) opomiarowanej odrębnym podlicznikiem. Urząd Gminy Kołobrzeg planuje, iż od połowy grudnia będą wysyłane do wszystkich mieszkańców nowe druki deklaracji wraz z instrukcją jej wypełnienia.

Stawka opłaty jaka została ustalona przez Radę Gminy wynosi 10,00 zł za 1m3 zużytej wody. Taka wysokość stawki opłaty nie pozwoli pokryć wszystkich wydatków ponoszonych przez Gminę na zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci. Brakująca kwota około 2 mln zł pokryta będzie z innych środków Gminy.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn