Wójt Gminy Kołobrzeg ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany w granicach obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 15 grudnia 2021 r. do dnia 28 grudnia 2021 r. w formie spotkań. Odbędą się dwa otwarte spotkania z mieszkańcami miejscowości Grzybowo, których dzieci z roczników 2017, 2016 i 2015 rozpoczną przygotowanie przedszkolne oraz naukę w klasie I szkoły podstawowej, umożliwiających wyrażenie opinii w sprawie planowanych zmian w granicy obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie.

Pierwsze spotkanie dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci z rocznika 2015 odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 r. o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie. Drugie spotkanie dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci z roczników 2016 i 2017 odbędzie się w dniu 28 grudnia 2021 r. o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie.

Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kołobrzeg, na stronie internetowej Gminy Kołobrzeg, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48a oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie. Wszystkie formularze i załączniki dostępne są do pobrania także na dole tej strony.

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

- do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48a;

- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48a, 78-100 Kołobrzeg;

- drogą elektroniczną na adres: w.linda@gmina.kolobrzeg.pl .

Opinie przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym oraz złożone po terminie, nie będą uwzględniane.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn