Gmina Kołobrzeg zamówiła u specjalistów przygotowanie projektów, które mogłyby pomóc w poprawieniu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego w obrębie ulicy Nadmorskiej w Grzybowie.

10 lutego odbyły się konsultacje społeczne, na których przedstawiono dwa warianty zmian. Na spotkaniu (oraz w pismach przysyłanych do Urzędu) większość osób odpowiedziała się za wariantem drugim, który zakładał m.in. wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicach Nadmorskiej, Namiotowej, Sztormowej oraz Długiej. Podczas spotkania pojawiły się jednak uwagi mieskzańców, które wzięto pod uwagę. Dlatego Gmina Kołobrzeg zdecydowała o przygotowaniu kolejnej wersji wariantu drugiego.

Kolejne konsultacje społeczne na których będą przedstawione oba warianty odbędzie się 1.03.2022 (wtorek) o godz. 18:00 na Świetlicy Wiejskiej w Grzybowie:

2 i 3 wariant przedstawi wprowadzenie elementów spowolnienia ruchu drogowego w postaci wprowadzenia strefy zamieszkania, strefy ograniczenia prędkości do 30km/h, progów zwalniających, ulic jednokierunkowych wraz z wyznaczeniem pasa dla parkowania pojazdów oraz wprowadzenie kontrapasa dla rowerzystów na ulicy Nadmorskiej na odcinku od ul. Namiotowej do ul. Zielonej.

Wariant 2 wprowadza ruch jednokierunkowy w ul. Nadmorskiej (na odcinku od ul. Namiotowej do ul. Zielonej) kierunek od ulicy Bałtyckiej w stronę ulicy Zachodniej.

Wariant 3 wprowadza ruch jednokierunkowy w ul. Nadmorskiej (na odcinku od ul. Namiotowej do ul. Zielonej) kierunek od ulicy Zachodniej w stronę ulicy Bałtyckiej.

Te warianty posiadają wiele zalet:

1. Uspokojenie ruch poprzez wprowadzenie strefy zamieszkania, ograniczenia prędkości do 30km/h oraz progów zwalniających zwłaszcza w ulicy Nadmorskiej;

2. Stworzenie bezpiecznej i przyjaznej dla rowerzystów trasy ruchu poprzez wprowadzenie kontrapasa;

3. Podkreślenie charakteru ulicy Nadmorskiej jako ulicy z priorytetem dla ruchu pieszego, rowerowego;

4. Powiązanie istniejących tras rowerowych (ul. Nadmorska, ul. Namiotowa, i ul. Zielona);

5. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez:

- Wprowadzenie oznakowanych miejsc postojowych na 1 pasie ruchu co porządkuje parkowanie i zwiększa ilość miejsc postojowych;

- Poprawa płynności ruchu drogowego;

- Uspokojenie ruchu drogowego.

Wariant 3 niestety posiada jedną dużą wadę - konieczność lokalizacji nowych przystanków autobusowych oraz trasy przejazdu komunikacji zbiorowej.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn