W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19, w okresie od dnia 16 marca do 25 marca tymczasowo zostanie zawieszona działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kołobrzeskiego, zlokalizowanych przy ul. Okopowej 15 i Grottgera 11 w Kołobrzegu oraz Wojska Polskiego 58 w Gościnie.

Ograniczenie działalności polegać będzie na udzielaniu porad i pomocy prawnej wyłącznie przez telefon oraz w drodze korespondencji elektronicznej. Udzielanie pomocy w wyżej przedstawiony sposób będzie przebiegać analogicznie, jak w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w stosunku do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem poczty elektronicznej email wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Wzór wniosku w postaci elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, w zakładce o nieopłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim .

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn