W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników samorządowej administracji powiatowej, starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski informuje o wprowadzeniu od dnia 16 marca do odwołania, ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów.

Sprawy urzędowe załatwiane będą drogą telefoniczną (wykaz telefonów podajemy poniżej), drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną. Osobiste złożenie wniosków w sprawach pilnych będzie możliwe wyłącznie na parterze budynków Starostwa Powiatowego (Pl. Ratuszowy 1 oraz ul. Gryfitów 4-6 w Kołobrzegu).

Bezpośrednie załatwienie sprawy w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu w sprawach wyjątkowo pilnych i szczególnie uzasadnionych będzie możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Od dnia 16 marca odwołuje się wszystkie wcześniej umówione wizyty w Wydziale Komunikacji.

Jednocześnie zgodnie z opinią Związku Powiatów Polskich zawieszone zostaje do odwołania stosowanie przepisów dotyczących karania właścicieli pojazdów z tytułu nieprzerejestrowania i zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdów w terminie 30 dni.

Do dyspozycji Starostwo Powiatowe pozostaje pod nr telefonu:

Sekretariat Starosty i Wicestarosty 94 354 76 18 wew. 100,

Skarbnik Powiatu 94 354 76 18 wew. 120,

Sekretarz Powiatu 94 354 76 18 wew. 150,

Wydział Budownictwa 94 353 01 60 wew. 220,222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,

Wydział Ochrony Środowiska 94 353 01 60 wew. 231, 232, 233, 234, 235,

Wydział Edukacji i Kultury 94 354 76 18 wew. 170, 171,172,

Wydział Finansów i Budżetu 94 354 76 18 wew. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomości 94 353 01 60 wew. 241 ,242, 243, 244, 245, 247, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257,258, 259, 260, 261,

Wydział Komunikacji 94 354 76 18 wew. 141, 142, 143, 144, 145, 146,

Wydział Organizacji i Spraw Społecznych 94 354 76 18 wew. 151, 152, 157, 200, 202,

Biuro Zarządzania Kryzys. i Spraw Obr. 94 355 14 48, 94 355 14 47, 600 102 121,

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicz. 94 354 76 18 wew. 132, 134, 135, Biuro Kadr 94 354 76 18 wew. 153,

Biuro Rzecznika Prasowego 94 354 76 18 wew. 191, 133,

Biuro Rady i Zarządu Powiatu 94 354 76 18 wew. 180, 154,

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów 94 352 48 87

Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PN) 94 354 80 62 - Sekretarz Zespołu, 94 715 17 17 wew. 14 - Przewodniczący Zespołu.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn