Dzisiejszą XX sesję Rady Miasta rozpoczęło wystąpienie prezydent Anny Mieczkowskiej poświęcone nadzwyczajnej sytuacji związanej z koronawirusem. Urząd Miasta zamierza skupić się na lokalnych przedsiębiorcach i ratowaniu gospodarki. Pierwsze decyzje mają zostać wypracowane jeszcze w tym tygodniu.

Zastępca prezydenta do spraw społecznych Ilona Grędas-Wójtowicz przedstawiła założenia strategii promocji Miasta Kołobrzeg na lata 2020 – 2025. Wątpliwości w tym zakresie miał radny niezależny Jacek Woźniak, natomiast o odpowiedzialność apelowała radna niezależna Izabela Zielińska. Ostatecznie radni przyjęli strategię promocji. Za głosowało 13 radnych, 5 się wstrzymało, 2 radnych było przeciw.

Radni dokonali zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 rok oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2027. Przyjęto również program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020. Radni uchwalili również Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

Przyjęto pakiet uchwał dotyczący gospodarowania odpadami, między innymi postanowienie o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty. Radni uchwalili, że za każdy lokal mieszkalny będzie opłata 20 złotych miesięcznie za odbiór odpadów komunalnych oraz 2, 50 zł. za każdy metr zużytej wody.

Porządek obrad radni wyczerpali po dwóch godzinach.

 

 

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn