Po niekorzystnym dla miasta orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraca sprawa terenów w okolicy Parsęty i ulicy Krzywoustego. Prezydent chce zmienić studium i tym samym zakazać zabudowy tych terenów. 

Sprawa prywatnych trenów w okolicy Krzywoustego ciągnie się od lat i dotyczy ich ewentualnej zabudowy. W 2013 roku Rada Miasta zmieniała zapisy studium i wprowadziła tu możliwość zabudowy mieszkaniowej. W ubiegłym roku przyjmowano plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu i tę możliwość zablokowano. Wojewoda uchylił jednak przyjęty plan ,bo nie zgadzał się on ze studium. Miasto rozpoczęło prace by studium zmienić i jednocześnie zaskarżyło decyzję wojewody do WSA. Zaskarżyło i przegrało. 

Prezydent miasta na najbliższej sesji przedstawi projekt uchwały, w którym przywraca tym terenom takie funkcje, jakie miały przed 2013 rokiem. 

Przypomnijmy jednak, że taka propozycja prezydent w ubiegłym roku (przy procedowaniu planu zagospodarowania) nie wszystkim radnym się podobała. Padały różne argumenty za i przeciw takim zapisom. Ostatecznie radni większością głosów zgodzili się na ich wprowadzenie, ale i w klubach radnych nastąpił rozłam. Jak będzie tym razem?

Propozycja prezydent miasta dotycząca zmian w studium zakłada, że omawiane tereny mają być terenami otwartymi bez prawa zabudowy i użytkami ekologicznymi.

 

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn