Dotacje przyznane, umowy podpisane. Ponad 3 i pół miliona złotych z budżetu miasta otrzymały organizacje pozarządowe i kluby sportowe na realizację zadań publicznych. 

Przez kilka ostatnich dni prezydent miasta podpisywała umowy z przedstawicielami rożnych organizacji na realizację zadań publicznych. Najwięcej pieniędzy, jak zresztą każdego roku, otrzymały kluby sportowe. MPK Kotwica Kołobrzeg milion złotych, koszykarze 620 tys, kobieca drużyna piłkarska 170 tys. Pozostałe środki z 3 mln 200 tys złotych trafiły do drużyn amatorskich. W sumie dotacje trafiły do 25 klubów sportowych. 

Pieniądze przyznano także na organizację 16 imprez o charakterze sportowym. Na wspieranie i upowszechniane kultury fizycznej miasto przeznaczyło 160 tysięcy złotych.

Natomiast 17 organizacji otrzymało 244 tys zł na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ochrona i promocja zdrowia to kolejne rozstrzygnięte przez miasto konkursy. Z zaplanowanych 140 tysięcy miasto rozdysponowało 113.

Ostatnie dotacje zostały przyznane na działalność senioralną. Do UTW i Fundacji Wolne Miejsce trafi 50 tys złotych.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn