Kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców w koszalińskiej agencji pracy tymczasowej zakończyli funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu. Jak ujawnili, 22 cudzoziemców firma zatrudniła nielegalnie. Wbrew przepisom pracowali również jej właściciele.

Kołobrzescy strażnicy graniczni zweryfikowali pracę 27 cudzoziemców, którzy w różnym czasie byli zatrudniani przez agencję. W wyniku kontroli stwierdzono, że 22 obcokrajowców pracę wykonywało nielegalnie. W większości byli to obywatele Ukrainy pracujący przeważnie w branży hotelarskiej i ogólnobudowlanej. Głównie nie mieli oni wymaganych umów i zezwoleń. Ponadto pracodawca powierzył cudzoziemcom pracę na warunkach innych niż określone w zezwoleniu, nie powiadomił również odpowiednich instytucji o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemców.

Odpowiednich dokumentów na pracę nie miało też 2 obywateli Ukrainy z zarządu kontrolowanej agencji. Funkcjonariusze wszczęli wobec nich postępowania o zobowiązanie do powrotu. Do sądu skierują wniosek o ukaranie pracodawców, na których dodatkowo nałożyli mandaty karne na łączną kwotę 6,5 tys. zł.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn