Funkcjonariusze policji cyklicznie kontrolują miejsca gdzie może dochodzić do nielegalnego wyrzucania śmieci. Dziś policjanci z Posterunku w Gościnie przeprowadzali takie kontrole na terenie podległej gminy.

Pamiętajmy, że pozostawienie odpadów w niedozwolonych miejscach jest ścigane i podlega karze grzywny z art. 75 Kodeksu Wykroczeń do 500 złotych. Informacje o nielegalnych wysypiskach można przekazywać również za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Co do kwalifikacji i kary zastosowanie może mieć również art. 154 Kodeksu Wykroczeń: „(…), kto wyrzuca na nie należący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości(…) podlega karze grzywny do 1.000 złotych”. W przypadkach większej wagi, wykorzystany może być również art. 183 Kodeksu Karnego, mówiący że: „Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi (…) podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

Pozostawianie odpadów w lesie jest ścigane oprócz policji przez odpowiednie służby leśne i karane. Odpowiednie organy samorządowe lub policja mogą zwrócić się do sądu w celu nałożenia kary na osobę zaśmiecającą. Grzywnę taką wymierza się w wysokości do 5 tys. złotych. Jeżeli osoba ukarana nie zapłaci grzywny, można tę karę zamienić na pracę społeczną, a w przypadku odmowy na karę aresztu do 30 dni. Sprawca ponosi również wszelkie koszty związane z usunięciem pozostawionych zanieczyszczeń.

Osoby będące świadkami w procederze wyrzucania odpadów w niedozwolonych miejscach powinny poinformować o zaistniałej sytuacji najbliższą jednostkę policji. O ile to możliwe należy zapisać jak najwięcej informacji identyfikujących sprawcę, jak chociażby rejestracja samochodu. Pomocne może być również precyzyjne podanie godziny i miejsca zdarzenia. Informacje o nielegalnych wysypiskach można przekazać również za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn