Po blisko trzygodzinnej i bardzo i emocjonalnej dyskusji radni miejscy przyjęli projekt uchwały w sprawie zmian studium i w planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym ma powstać nowe schronisko. Dzięki tej uchwale miasto będzie mogło poprawić los zwierząt, które czekają na to od blisko dwudziestu lat.

Teren w okolicy ulicy 6 Dywizji Piechoty, niedaleko rzeki i ogródków działkowych to nowa lokalizacja wskazana przez miasto pod schronisko. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta radni dyskutowali nad projektem uchwały sprawie zmian studium i w planie zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. To decyzja, która zaważy na dalszych losach kołobrzeskiego schroniska, mówiła Anna Mieczkowska, podkreślając jednocześnie że nowa lokalizacja jest jedyną na której można wybudować nowe.

I to właśnie nowa lokalizacja, która od kilku dni jest gorąco dyskutowana wśród mieszkańców i radnych podczas dzisiejszej sesji podzieliła ich na dwa obozy. O ile wszyscy radni podkreślali, że zależy im na poprawie losu zwierząt, o tyle część z nich uważa, że miasto zignorowało działkowców, którzy mieliby sąsiadować z nowym przytuliskiem nie przeprowadzając z nimi wcześniej żadnych konsultacji. W obronie działkowców stanął m.in. Piotr Rzepka, który uważa że schronisko powinno znajdować się poza granicami miasta.

Radni, którzy są za nową lokalizacją uważają że schronisko trzeba budować jak najszybciej. Poza głównym argumentem, który przemawia przede wszystkim za poprawą losu zwierząt radni również przypomnieli, że na budowę nowego przytuliska zostały przeznaczone pieniądze z Funduszu Inwestycji Lokalnych, o które zabiegał poseł Czesław Hoc.

O konieczności powstania nowego schroniska wypowiadali się również przedstawiciele środowisk prozwierzęcych.

Anna Mieczkowska zapewniła, że konsultacje społeczne dotyczące budowy nowego schroniska na pewno się odbędą, bo to gwarantuje sama ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ostatecznie po długiej i burzliwej dyskusji radni 14 głosami za, przyjęli projekt uchwały w sprawie zmian studium i w planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym ma powstać nowe schronisko. 

 

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn