To już kolejny rok kampanii zainicjowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pn. „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko”. W ramach prowadzonej kampanii funkcjonariusze policji wraz z Służbą Ochrony Kolei prowadzą akcję informacyjno-edukacyjną. 

Akcja „Bezpieczny Piątek” ma na celu uświadamianie kierowców o zagrożeniach i nieprawidłowych zachowaniach w obrębie przejazdów kolejowych. Celem kampanii zainicjowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. „Bezpieczny przejazd - Szlaban na ryzyko” jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych i terenach kolejowych. Do kampanii w ramach akcji „Bezpieczny piątek” przyłączyła się kołobrzeska Policja wraz z Służbą Ochrony Kolei. Wspólne patrole służb w rejonach przejazdów kolejowych pozwalają na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, funkcjonariusze podczas kontroli przypominają kierowcom o zagrożeniach i nieprawidłowych zachowaniach w obrębie przejazdów.

Przypominamy o kilku zasadach przed przejechaniem przez przejazd kolejowo-drogowy:

- zbliżając się do przejazdu kolejowego czy przejeżdżając przez niego zachowaj szczególną ostrożność;

- przed wjechaniem na tory upewnij się czy nie zbliża się pojazd szynowy;

- wjazd na przejazd jest dozwolony dopiero w momencie całkowitym podniesieniu się rogatek i wyłączeniu sygnalizacji przejazdowej;

- jedz z taką prędkością, abyś w każdej chwili mógł zatrzymać pojazd;

- w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usuń go z torowiska, a jeżeli to niemożliwe szybko opuść pojazd;

- nie próbujmy objeżdżania opuszczonych zapór, wjeżdżania na przejazd gdy brak jest miejsca do kontynuowania jazdy i wyprzedzania innych pojazdów na przejeździe.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn