Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie po niemal 1,5 roku ponownie zbadało uchwały Rady Miasta Kołobrzeg dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. W ubiegłym roku zostały one uznane za podjęte bez naruszenia prawa.

Teraz RIO stwierdza, że uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty, jest niezgodna z obowiązującymi przepisami.

W ubiegłym tygodniu, do Urzędu Miasta wpłynęło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, która po ponownym zbadaniu uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi stwierdziła, że Rada Miasta Kołobrzeg w sposób nieuprawniony dokonała połączenia dwóch metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Teraz Miasto musi zająć się zmianą uchwały dotyczącej metody naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. 

Przypomnijmy, że obowiązująca uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty została wypracowana wspólnie przez wszystkich radnych Rady Miasta Kołobrzeg, wobec czego w tej sytuacji Prezydent Miasta ponowienie zaprosi wszystkich radnych do rozmów i wypracowania nowych zapisów uchwały.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn