Głównym tematem jaki poruszono podczas dzisiejszej sesji była decyzja Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzająca, że uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest niezgodna z obowiązującymi przepisami. 

Kilka dni temu informowaliśmy, że do Urzędu Miasta wpłynęło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, która po ponownym zbadaniu uchwał dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi stwierdziła, że Rada Miasta Kołobrzeg w sposób nieuprawniony dokonała połączenia dwóch metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypomnijmy. W zeszłym roku po miesiącach rozmów i konsultacji z mieszkańcami, wybrano metodę mieszaną według której  płacimy 20 zł comiesięcznego ryczałtu i dodatkowo 2,5 zł za metr sześcienny zużytej wody. Wobec nowej sytuacji radni uważają, że powinno się myśleć o zmianie metody naliczania opłat.

Adam Hok uważa, że należałoby się zastanowić nad ustawą, która dopuściłaby łączenie metod  ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Według Macieja Bejnarowicz powinniśmy dążyć do nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami.

Myślę, że powinniśmy wykazać się takim nieposłuszeństwem w tym zakresie i powiedzieć  Regionalnej Izbie Obrachunkowej, albo dajcie nam więcej czasu albo idźcie z nami do sądu, mówi Jacek Woźniak. 

Miasto mogłoby się spróbować odwołać od decyzji RIO, jednak jak mówi Ewa Pełechata to zbyt duże ryzyko.W przyszłym tygodniu ma się odbyć spotkanie z radnymi aby spróbować wypracować nowe rozwiązania uwzględniające decyzję RIO w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn