Zapytaliśmy Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ilu nauczycieli w kołobrzeskich placówkach oświatowych zostało zaszczepionych przeciwko Covid 19 i jaki procent to stanowi w poszczególnych jednostkach.

W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że kuratorium nie posiada takich danych. Do grudnia 2020 roku kuratorium zbierało tylko informacje o liczbie nauczycieli zainteresowanych szczepieniem na koronawirusa. Danymi mogą dysponować wydziały oświaty Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Zapytania złożyliśmy zatem w obu tych urzędach.

W odpowiedzi otrzymaliśmy z Urzędu Miasta informację, że nie ma obecnie możliwości prawnych, aby takie dane uzyskać, ponieważ dyrektorów poszczególnych szkół podstawowych obowiązuje RODO. Interpelację w tej sprawie złożył również radny Rady Miasta Krzysztof Plewko i otrzymał analogiczną odpowiedz. Radny nie wyklucza podjęcia dalszych działań w tej sprawie.

Natomiast Starostwo Powiatowe, między innymi przy pomocy anonimowych ankiet, zebrało dla nas komplet takich danych. I tak, w LO im Mikołaja Kopernika 96% nauczycieli jest zaszczepiona przeciwko Covid-19, w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie 85%, w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego 85%, w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza 83%, w Zespole Szkół Morskich 83% i w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak 78%.

(zdj. poglądowe)

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn