Przeprowadzenie edukacyjnych spotkań dla uczniów szkół podstawowych to główne założenia wspólnego projektu kołobrzeskich lokalnych grup działania. Na terenie portu rybackiego zamontowana zostanie także rzeźba rybaka oraz telebim.

Zaplanowane działania to efekt współpracy LGD ,,Moreńka”, LGD Kaszuby i SRLGD ,,Morze i Parsęta''. W jej efekcie w szkołach podstawowych z terenu powiatu kołobrzeskiego zorganizowane zostaną m.in. spotkania edukacyjne poświęcone historii rybołówstwa, a uczniowie obejrzą repliki kutrów i łodzi rybackich. W ramach prezentacji uczestnicy spotkań poznają oryginalne elementy dawnego i współczesnego wyposażenia, jego profesjonalne repliki (zwłaszcza narzędzi historycznych) oraz modele, w tym miniatury łodzi i kutrów rybackich.

Tematy prelekcji (3 godziny lekcyjne):

-vHistoria rybołówstwa w Polsce, na Pomorzu Zachodnim oraz Ziemi Kołobrzeskiej.

- Rybołówstwo współcześnie – flota rybacka, porty, przetwórstwo, rynki zbytu itp.

- Perspektywy rozwoju rybołówstwa z uwzględnieniem aktualnych kierunków nauczania w Polsce.

- Korzyści i zagrożenia związane z pracą w sektorze rybackim.

- Sprzęt połowowy dawniej i dziś.

Na terenie Portu Rybackiego w Kołobrzegu pojawi się także rzeźba rybaka morskiego oraz zamontowany zostanie telebim, na którym wyświetlane będą treści związane z morzem i rybołówstwem.

– Doceniam, że lokalne grupy działania współpracują i realizują projekty mające na celu przybliżenie mieszkańcom lokalnej tradycji rybołówstwa – mówi członkini zarządu Anna Bańkowska.

Wartość przyznanego wsparcia to 42 tys. zł. z PO „Rybactwo i Morze”. Podpis na dokumentach złożyli członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” Bogdan Błaszczyk oraz Marcin Mojsiewicz. Na spotkaniu obecny był też starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski. Zadanie będzie realizowane do końca 2022 r.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn