Po wygaśnięciu mandatu radnego Piotra Lewandowskiego, wybranego do Rady Miasta Kołobrzegu w okręgu nr 4 z listy nr 14 - KWW Anny Mieczkowskiej „Kołobrzescy Razem”, pierwszeństwo do obsadzenia mandatu z tej samej listy ma Anna Mazurek, naczelniczka Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego.

Anna Mazurek nadesłała do naszej redakcji oświadczenie, w którym zrzeka się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów:

OŚWIADCZENIE

W dniu 13 października 2021 r. otrzymałam pismo dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie, informujące, iż po wygaśnięciu mandatu radnego pana Piotra Lewandowskiego, wybranego do Rady Miasta Kołobrzegu w okręgu nr 4 z listy nr 14 – KWW Anny Mieczkowskiej „Kołobrzescy Razem”, posiadam pierwszeństwo do obsadzenia mandatu z tej samej listy.

W związku z powyższym, oświadczam, co następuje.

Mój start w wyborach w 2018 r. podyktowany był chęcią włączenia się do grona osób aktywnie wspierających rozwój naszego miasta. Cele określone w programie mojego ugrupowania, a w szczególności szeroko pojęte sprawy oświaty, które są mi najbardziej bliskie, inspirowały mnie do ubiegania się o mandat radnej. Niestety, w obecnej chwili, gdy otworzyła się przede mną możliwość objęcia mandatu, nie mogę podjąć się pełnienia tak ważnej służby. Odpowiedzialność za losy miasta i jego mieszkańców to ogromne wyzwanie, któremu należy poświęcić się w całości. Tak postrzegam honor bycia radnym.

Serdecznie dziękuję wszystkim moim wyborcom, wszystkim osobom, które trzy lata temu oddały na mnie swój głos. To był dla mnie ważny sygnał, że moje marzenie o służbie na rzecz Kołobrzegu, jest realne do spełnienia. Dzisiaj jednak, wyłącznie z powodów osobistych, rodzinnych, nie mogę przyjąć zaproszenia do pracy w Radzie Miasta. Przepraszam tych, których zawiodłam moją decyzją, bardzo proszę o jej uszanowanie i wyrozumiałość.

Anna Mazurek

Kolejną osobą na liście do objęcia mandatu jest Zbigniew Malinowski.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn