Rozpoczyna się kolejna inwestycja drogowa. Tym razem na Radzikowie. W środę nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy robót przy ul. Gdańskiej i Poznańskiej.

W ramach przebudowy ulic wykonane będą:

- nawierzchnia jezdni (droga wewnętrzna ul. Gdańskiej oraz część ul. Poznańskiej - do skrzyżowania z ul. Bydgoską, zjazdy – kostka brukowa betonowa),

- elementy ulic (krawężniki, ława betonowa),

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe),

- kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami,

- regulacja włazów kanałowych i zasuw wodnych,

- kanał technologiczny,

- sieć wodociągowa wraz z przyłączami wodociągowymi.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn