Prezydent Miasta Kołobrzeg zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendiów oraz nagród sportowych za osiągnięte wyniki w 2021 roku.

Zasady, tryb przyznania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród określa Uchwała Nr XVI/228/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 grudnia 2019 r. Wnioski można składać:

- w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13,

- do skrzynki podawczej w holu przy wejściu głównym do Urzędu Miasta Kołobrzeg,

- przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78 – 100 Kołobrzeg (decyduje data stempla pocztowego).

Termin składania wniosków mija 15 grudnia 2021 r.

Kluby sportowe po okresie otrzymywania stypendium zobowiązane są do złożenia Prezydentowi Miasta sprawozdania z realizacji przez zawodnika programu szkoleniowego, udziału w zawodach, uzyskanych wynikach oraz jego postawy sportowej.

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się na stronie internetowej Miasta Kołobrzeg w BIP - http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=118809

 

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn