Urząd Miasta Kołobrzeg wdrożył szybkie płatności online, za pomocą których, bez wychodzenia z domu, można regulować przez internet większość opłat za czynności urzędowe. To całkowicie bezpieczne i wygodne rozwiązanie.

System eOPŁATY https://umkolobrzeg.epodatnik.info/eoplaty/ jest bezpośrednio zintegrowany ze stroną internetową https://i-kolobrzeg.pl

Wystarczy na stronie urzędu miasta wybrać rodzaj sprawy, uzupełnić dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail), wybrać swój bank i po przekierowaniu na stronę transakcyjną banku, potwierdzić wykonanie przelewu (dane płatnika i kwota da zapłaty są uzupełnione).

Po dokonaniu płatności Klient otrzyma na podany w formularzu adres e-mail potwierdzenie, które może wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

W katalogu czynności administracyjnych, za które Klienci urzędu mogą wnosić opłaty przez internet, znajdują się m.in. sprawy meldunkowe, zaświadczenie o niezaleganiu, opłaty skarbowe (np. sporządzenie aktu małżeństwa albo pełnomocnictwa). Usługa kosztuje 1 zł i jest doliczana przez operatora do kwoty transakcji.

Wśród dostępnych sposobów płatności znajdują się szybkie płatności za pomocą płatności ze swojego Banku oraz BLIK.

Dokonywanie opłat online za wybrane sprawy urzędowe jest bardzo proste:

- wchodzimy na stronę https://umkolobrzeg.epodatnik.info/eoplaty/

- wybieramy rodzaj sprawy spośród podanych kategorii, takich jak: URZĄD STANU CYWILNEGO, MELDUNKI/PESEL, OPŁATA SKARBOWA I INNE, ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU, ALKOHOL, LICENCJE TAXI,

- zaznaczamy, czego ściśle nasza sprawa ma dotyczyć np. „Urząd Stanu Cywilnego”-Zaświadczenie o stanie cywilnym- kwota jest przypisana,

- uzupełniamy swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail, na który przyjdzie potwierdzenie zrealizowania płatności,

- po wyborze banku, w którym mamy konto, następuje przekierowanie na stronę transakcyjną, a tam wystarczy już wykonanie przelewu (dane płatnika i kwota do zapłaty są już uzupełnione).

Z płatności online może skorzystać każdy Klient kołobrzeskiego magistratu z dostępem do komputera i internetu.

Urząd Miasta zaprasza również do korzystania z Serwisu internetowego ePodatki https://i-kolobrzeg.pl/strona-3433-e_podatki, który adresowany jest do osób fizycznych, które chcą przeglądać i regulować swoje zobowiązania podatkowe wobec gminy:

wchodzimy na stronę https://umkolobrzeg.epodatnik.info/

Po kliknięciu przycisku "Utwórz konto" otrzymacie Państwo potwierdzenie rejestracji na podany adres e-mail. Następnie należy zgłosić się do Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu zweryfikowania tożsamości i otrzymania dostępu do usługi.

Usługa ePodatki stanowi dodatkową formę wglądu podatnika do swoich zobowiązań wobec gminy. Dzięki usłudze użytkownik ma zawsze dostęp do aktualnych informacji z każdego komputera podłączonego do sieci Internet.

Bezpośrednio z systemu internetowego ePodatki można regulować swoje zobowiązania podatkowe wobec gminy: podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, opłaty z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto, usługa wyświetla informacje dotyczące bieżących rozliczeń księgowych podatków i opłat. 

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn