Podczas Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Kołobrzeską Izbę Gospodarczą, podjęto temat wpływu pandemii na sektor małych i średnich przedsiębiorstw, w kilku sferach: gospodarczej, społecznej i finansowej. 

 ,,Małe i średnie przedsiębiorstwa w czasie pandemii ich rozwój problemy i zagrożenia’’, takie zagadnienia podjęto podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Kołobrzeską Izbę Gospodarczą. Prelegenci dokonali aktualnej analizy sytuacji tego sektora w regionie kołobrzeskim w kontekście do sytuacji w kraju.  

Co ciekawe, sytuacja związana z pandemią miała też i plusy, bo pozwoliła przeciwdziałać bezrobociu. Według danych ZUS od roku 2020 powstało 93 tysiące nowych podmiotów gospodarczych, co przeczy teorii, ze pandemia miała jedynie negatywne konsekwencje. Minusem jest natomaist pełzająca stagnacja pod względem kwestii zdrowotnej, co przekłada się również na różnego rodzaju ograniczenia dla przedsiębiorców.

Podczas wykładów próbowano również ocenić skuteczność walki z kryzysem w stosunku do omawianego sektora. Partnerem Merytorycznym Konferencji został Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pokłosiem konferencji będzie publikacja naukowa.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn