Z dniem 1 stycznia wznowiony został na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg pobór opłaty targowej. Pobór opłaty targowej dokonywany jest w drodze inkasa. Inkasentów wyznacza uchwała Rady Miasta Kołobrzeg.

W roku 2021 r. pobór opłaty targowej decyzją rządu został zawieszony, w związku z panującym stanem epidemii. Gminy otrzymały w 2021 r. rekompensatę utraconych dochodów w wysokości wpływów z opłaty targowej w 2019 r.

W dniu 27 października 2021 r. została podjęta uchwała Rady Miasta Kołobrzeg Nr XLII/602/21 w sprawie opłaty targowej (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 4693). Tym samym od 01.01.2022 r. obowiązują nowe stawki opłaty targowej.

Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg. Zobacz: BIP/Finanse miasta/ Podatki i opłaty/ Stawki podatków, opłat lokalnych oraz wzory deklaracji

Szczegółowych informacji udzielają również pracownicy Wydziału Podatków i Opłat oraz Wydziału Księgowości i Sprawozdawczości Urzędu Miasta Kołobrzeg, tel. 94 35 51 589 lub 568.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn