Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej omawiano inwestycję dotyczącą modernizacji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Korzyścienku. Szeroka dyskusja wywiązała się jednak wokół smrodu jaki się stamtąd wydobywa.

Izabela Zielińska stając w obronie znajdujących się tam obiektów hotelowych uważa, że miasto powinno obniżyć im stawkę opłaty uzdrowiskowej. Bartosz Bieńkowski idzie o krok dalej, proponując zaprzestanie pobierania i płacenia jej na rzecz miasta. Pierwszy przetarg na modernizację Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Korzyścienku z lutego ubiegłego roku został unieważniony. W kwietniu ogłoszono kolejny, do którego przystąpiło 4 oferentów. Wybrano Konsorcjum firm Eggersmann oraz Eurobud. Pierwsze prace ruszyły w styczniu tego roku. Podczas wczorajszej Komisji Budżetowo-Gospodarczej Prezes Zieleni omówił przebieg inwestycji. Już na początku prac pojawiły się pierwsze problemy, które dotyczą wód gruntowych.

Koszt modernizacji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych to blisko 43 miliony złotych. Zieleni udało się pozyskać 13 milionów dofinansowania. Na resztę spółka musiała zaciągnąć kredyt. Nowa instalacja w Korzyścienku ma być nowoczesna i ekologiczna. Powstanie tu duża hala, której wielkość można będzie przyrównać do boiska piłkarskiego. Najważniejsze będzie jednak samo serce hali, czyli cała linia technologiczna.

Przebudowa instalacji w Korzyścienku ma wpłynąć na zniwelowanie odoru jaki się z niej wydobywa. I to właśnie w temacie tego odoru wywiązała się szeroka dyskusja. Maciej Bejnarowicz, który jak mówi, był jednym z największych przeciwników tej inwestycji w tym miejscu, pyta czy pozwoli ona w końcu na pozbycie się odoru raz na zawsze. Należy także pamiętać, że obok znajduje się oczyszczalnia ścieków. Prezes Zieleni tłumaczy, że największy smród pochodzi od odpadów bio i to w momencie ich poruszenia, czyli przetransportowania i przeładowania. Ale na to Zieleń znalazła sposób, póki co, prowizoryczny. Ogłoszono przetarg na dwie armatki zamgławiające z bakteriami. Dzięki temu odory podczas fermentacji mają być niwelowane.

Izabela Zielińska uważa, że smród wydobywający się z instalacji w Korzyścienku i oczyszczalni ścieków jest na tyle duży, że goście, którzy korzystają z okolicznych hoteli czy pensjonatów nie chcą uiszczać opłaty uzdrowiskowej, żądając rekompensat za pobyt. Według radnej, która sama pracuje w branży hotelowej, Rada Miasta popełniła bardzo duży błąd ustalając najwyższy poziom stawki opłaty uzdrowiskowej, czyli 4,80.

Radna Zielińska zwraca także uwagę, że marketing branży hotelowej jest integralną częścią strategii promocji naszego miasta.

Być może jedynym remedium na zakończenie tego spektaklu cyrkowego jest po prostu zaprzestanie pobierania opłaty uzdrowiskowej i płacenia jej na rzecz naszego miasta, przez te obiekty które są narażone na odór, wstępując na drogę sądową przeciwko miastu, mówi Bartosz Bieńkowski.

Łukasz Zięba zwrócił uwagę, że likwidacja opłaty uzdrowiskowej to ogromne straty dla miasta. Odnosząc się do radnej Zielińskiej przypomniał, że obiekty hotelowe które budowały się w miejscach gdzie odczuwalny jest odór, doskonale znały problem, bo ten istnieje już od wielu lat.

O ponowne poruszenie tematu wnioskowała radna Zielińska. Kolejne posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej w przyszłym tygodniu.

 

Więcej na ten temat w materiale wideo.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn