Kołobrzeski szpital informuje, że od dnia 15.04.2022 r. odwiedziny pacjentów w oddziałach szpitalnych będą odbywały się z zachowaniem poniższych zasad:

- odwiedziny możliwe są codziennie w godzinach 14:00 - 16:00,

- do pacjenta może wejść jednego dnia wyłącznie jedna pełnoletnia osoba odwiedzająca,

- przed wejściem / wyjściem z sali pacjenta oraz po zakończeniu odwiedzin należy zdezynfekować ręce,

- na czas odwiedzin ubieramy maseczki i zachowujemy dystans min. 1,5 m.,

- osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła)

- artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum,

- osoby odwiedzające są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń personelu medycznego,

- ostateczną decyzję o odwiedzinach podejmuje zawsze personel medyczny oddziału,

- pacjent nie może opuszczać oddziału,

- w sali chorych może przebywać jednoczasowo wyłącznie jedna osoba odwiedzająca,

- zaleca się, aby osoby odwiedzające pacjentów były zaszczepione przeciw Covid-19.

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo pacjentów szpitala, prosimy wszystkie osoby odwiedzające o bezwzględne przestrzeganie powyższych zaleceń.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn