25 maja odbędzie się absolutoryjna sesja Rady Miasta. To okazja dla mieszkańców by czynnie wziąć w niej udział.

Podczas LI sesji będzie przyjmowany raport o stanie miasta. Drugim ważnym punktem będzie przyjecie sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Oba punty będą zakończone głosowaniem nad udzielaniem najpierw wotum zaufania, późnej absolutorium prezydent miasta. Głosowanie raportu o stanie gminy będzie poprzedzane debatą i do udziału w niej zaproszeni są mieszkańcy.

Każdy, kto chce zabrać głos podczas tej sesji, musi wypełnić zgłoszenie, zebrać podpisy 50 mieszkańców. Druki dostępne są na stronie internetowej lub w biurze Rady Miasta. Należy je złożyć do przewodniczego RM najpóźniej 24 maja. 

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn