×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 70.

Kołobrzeski Klub Seniora rozpoczyna działalność we wrześniu. To miejsce spotkań mieszkańców Kołobrzegu w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formamiaktywności i integracji.
 
Klub mieści się w budynku Centrum Spraw Społecznych, przy ulicy Okopowej 15a (jest to jednocześnie siedziba Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów) i funkcjonuje w okresie od września do czerwca w dni robocze w godzinach popołudniowych. Uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne.
Placówka oferuje Seniorom m.in. organizację czasu wolnego, możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, zajęcia edukacyjne i aktywizacyjne, spotkania integracyjne.

Zajęcia w Klubie organizowane są w formie:

 stałych sekcji liczących co najmniej 5 uczestników Klubu,

 warsztatów tematycznych,
 
 spotkań ogólnych: prelekcji, odczytów, wycieczek, wizyt studyjnych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych, itd.,
 
 innych formach rozwoju, rekreacji i wypoczynku.
 
Seniorzy zainteresowani uczestnictwem w Klubie powinni wypełnić deklarację uczestnictwa w Kołobrzeskim Klubie Seniora i złożyć ją w Centrum Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej  MOPS, ul. Okopowa 15 pok. 103 lub 127 w godz. 7.30 – 15.30.
Szczegółowe informacje o zasadach uczestnictwa w Kołobrzeskim Klubie Seniora znajdują się na stronie MOPS w Kołobrzegu - przejdź 
Informacji udzielają również pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu:
 koordynator – Teresa Gębczyńska, tel. 94 35 52 333, e-mail: t.gebczynska@mops.kolobrzeg.pl
 pracownicy socjalni Działu Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny
 
Zapraszamy Seniorów na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 19 września 2016 r. godz. 16.00 w siedzibie Klubu (ul. Okopowa 15 a)

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn