Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta radni przyjęli uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkaniowych oraz warunków udzielania bonifikaty, która sięga nawet 95%. Radni ją zlikwidowali. Przyjęli jednak ważną poprawkę, dzięki której mieszkańcy na złożenie wniosku na starych zasadach mają czas do końca stycznia 2020 roku.

 Podczas listopadowej sesji radni przyjęli wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta. Program wprowadza istotne zmiany, a główną z nich jest odejście od sprzedaży mieszkań z bonifikatą co wczoraj odpowiednia uchwała przyjęli radni. Do tej pory bonifikata wynosiła nawet 95%. Radni przyjęli jednocześnie ważną poprawkę.

Jak mówi Łukasz Zięba miasto nie powinno pomniejszać swojego zasobu lokalowego, ponieważ ma zaspokajać przede wszystkim potrzeby mieszkańców w tym obszarze. I podjęcie uchwały dotyczącej zaprzestania sprzedaży mieszkań z bonifikatą ma się do tego przyczynić.

Klub Obywatelski Kołobrzeg Jacka Woźniaka nie poparł tego projektu uchwały. Uchwała, która obowiązuje w tej chwili jest uchwałą dobrą, mówił Jacek Woźniak, i zaproponował własną poprawkę.

Radni większością głosów odrzucili poprawkę Jacka Woźniaka, przyjęli natomiast poprawkę Bogdana Błaszczyka. Jak podkreślił Łukasz Zięba, dzięki niej mieszkańcy na złożenie wniosku o wykup mieszkania na starych zasadach mają o ponad miesiąc czasu więcej – do 31 stycznia 2020 roku, i według niego jest to dobra data.

 

Więcej na ten temat już wkrótce w materiale wideo.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn