Decyzjami powrotowymi dla 17 cudzoziemców zakończyły się kontrole legalności ich pobytu i zatrudnienia przeprowadzone w ostatnim tygodniu przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej. W 11 przypadkach powodem wystawienia decyzji administracyjnych był przeterminowany pobyt obcokrajowców.

Dotyczyło to 6 obywateli Ukrainy, 4 Gruzji i 1 Mołdawii. Bez wizy lub innego dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu na terytorium Polski przebywało 3 Ukraińców i 1 Gruzin, pobyt kolejnego obcokrajowca z Ukrainy był niepożądany. Inny obywatel tego kraju otrzymał decyzję zobowiązującą do powrotu z uwagi na nielegalną pracę. Ponowny wjazd cudzoziemców do Polski będzie możliwy po upływie terminu orzeczonego czasowymi zakazami wynoszącymi od 6 miesięcy do 3 lat. Postępowania administracyjne przeprowadzili funkcjonariusze z placówek Straży Granicznej w Elblągu, Gdańsku, Kołobrzegu i Szczecinie.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn