Prezydent Anna Mieczkowska zaproponuje radnym wystąpienie miasta z porozumienia międzygminnego w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. To kolejny krok, który ma zablokować możliwość ujednolicenia stawek dla wszystkich gmin obsługiwanych przez Miejskie Wodociągi. Bo to oznaczałoby podwyżki dla kołobrzeżan.

Prezydent Anna Mieczkowska zwołała kolejną konferencję prasową w sprawie stawek za wodę i ścieki. Już kilka tygodni temu informowała, że Wody Polskie odrzuciły wniosek naszej spółki o zatwierdzenie dotychczasowych i różnych dla poszczególnych gmin taryf. Wody Polskie powoływały się min na porozumienie międzygminne w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Anna Mieczkowska chce by pozbawić Wody Polskie tego argumentu. Przygotowała projekt uchwały, który zakłada wystąpienie miasta z międzygminnego porozumienia.

Wystąpienie z porozumienia nie będzie miało negatywnych konsekwencji finansowych dla mieszkańców Kołobrzegu podkreślała.

Przypomnijmy. Ujednolicenie stawek za wodę i ścieki dla wszystkich gmin obsługiwanych przez Miejskie Wodociągi spowodowałoby wzrost cen dla mieszkańców Kołobrzegu.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn