Przeterminowane dopuszczalne pobyty w Polsce i brak ważnych wiz, to główne powody wystawienia w tygodniu 14 decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu. Kontrole legalności pobytu i zatrudnienia przeprowadzili funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Polskę musi opuścić 7 obywateli Ukrainy, 4 Gruzji, 2 Mołdawii i ob. Tadżykistanu. Strażnicy graniczni ustalili, że 9 osób przeterminowało pobyt w Polsce, 4 nie miały ważnych wiz lub innego dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu na terytorium Polski, a 1 nielegalnie pracowała. Ponowny wjazd do Polski tych cudzoziemców możliwy będzie po upływie terminu orzeczonego czasowymi zakazami wynoszącymi od 6 do 12 miesięcy. Postępowania przeprowadzili funkcjonariusze Straży Granicznej z Gdańska, Kołobrzegu, Szczecina i Elbląga.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn