W Ustroniu Morskim odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Stowarzyszenia Seniorów Róża Wiatrów. Nowy klub mieści się przy ulicy Osiedlowej 2B w Ustroniu Morskim.

Gmina Ustronie Morskie pozyskała z rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” środki finansowe w wysokości 150.000,00 złotych na remont pomieszczeń, w których działać będą seniorzy ze Stowarzyszenia „Róża Wiatrów”.

Jak mówi prezes stowarzyszenia Dorota Gałęzowska – Nowa siedziba będzie miejscem spotkań mieszkańców gminy w wieku 60 i więcej lat, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji. W klubie organizowane będą m.in.: spotkania tematyczne, warsztaty oraz zajęcia gimnastyczne.

Uroczystego otwarcia nowej siedziby dokonał Wicewojewoda Zachodniopomorski Andrzej Subocz.

Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska przekazała upominki dla seniorów oraz publikacje, które zasilą biblioteczkę klubu.

W uroczystym otwarciu klubu wziął udział Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski, który w imieniu Zarządu Powiatu wręczył na ręce prezesa stowarzyszenia publikacje promujące powiat kołobrzeski.

wojewodasubocz

foto: Facebook Wojewoda Zachodniopomorski Marek Andrzej Subocz

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn