Tylko w Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza i Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak prawie 240 uczniów zrezygnowało z lekcji religii w tym roku szkolnym.

Poprosiliśmy Starostwo Powiatowe, które jest organem nadzorującym szkoły ponadpodstawowe, o przesłanie danych z poszczególnych placówek w tym zakresie. W szczególności, poprosiliśmy o podanie ilości uczniów uczęszczających na religię, kosztów prowadzenia zajęć oraz ilości zatrudnionych katechetów.

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

Koszt prowadzenia religii w 2020 roku wyniósł około 125.000 zł, a od stycznia do września 2021 roku 72.000 zł. Na religię uczęszcza 264 uczniów, co stanowi 46% ogólnej ich liczby. W stosunku do roku poprzedniego zrezygnowało 46 uczniów, co stanowi 8% ogólnej liczby uczniów i 17% uczniów uczęszczających na religię. W szkole zatrudnionych jest dwóch katechetów. Za zgodą biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego szkoła zmniejszyła wymiar godzin religii w klasach II i III z dwóch do jednej tygodniowo. Było to podyktowane prośbą do kurii w związku ze zbyt dużą liczbą godzin w planie klas dwujęzycznych i obciążeniem planu lekcji.

Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza

Koszt prowadzenia lekcji religii w roku szkolnym 2020/2021 wyniósł prawie 94.000 zł. Na lekcje religii uczęszcza w tym roku 388 uczniów, co stanowi 70,8% ogólnej ogólnej liczby uczniów w szkole. Z lekcji religii zrezygnowało 122 uczniów w odniesieniu do poprzedniego roku. W szkole jest zatrudniony jeden katecheta i dwóch księży.

Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego

Koszt lekcji religii w roku 2020 to około 61.500 zł, w 2021 roku to 83.000 zł. Łącznie wydano ponad 144.000 zł na lekcje religii. W obecnym roku szkolnym uczęszcza na religię 302 uczniów, co stanowi 52% ogółu. Na lekcje religii w poprzednim roku szkolnym uczęszczało 300 uczniów. W szkole zatrudnionych jest trzech katechetów. Nie redukowano etatów związanych z nauczaniem religii.

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie

Koszt utrzymania lekcji religii wyniósł ubiegłym roku 98.500 zł, natomiast średni miesięczny koszt wynosi ponad 8000 zł. W obecnym roku szkolnym uczestnictwo w zajęciach religii zadeklarowało 181 osób, co stanowi 50,42% ogólnej liczby uczniów szkoły. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach religii w roku szkolnym 2020/2021 to 195 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2021/2022 uczestnictwo zadeklarowało 181 uczniów, co w rezultacie daje 14 osób mniej, czyli 3,9% ogólnej liczby uczniów. W zespole szkół im Macieja Rataja jest zatrudniony 1 katecheta w pełnym wymiarze czasu pracy. Etat katechety nie uległ zmniejszeniu.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak

W roku 2020 koszt lekcji religii to ponad 223.000 zł, w roku 2021 koszt to prawie 165.000 zł. W obecnym roku szkolnym uczęszcza na religię 494 uczniów, co stanowi 54%. W odniesieniu do poprzedniego roku zrezygnowało 117 uczniów, co stanowi 13%. W roku szkolnym 2020/2021 zatrudnione były 3 osoby uczące religii rzymskokatolickiej i były trzy etaty, obecnie jest to 2,5 etatu.

Zespół Szkół Morskich

Koszt prowadzenia lekcji religii w Zespole Szkół Morskich w roku 2020 wyniósł prawie 110.000 zł, w roku 2021 do sierpnia prawie 75.000 złotych. Na lekcje religii uczęszcza 236 uczniów, co stanowi 53,8% uczniów. W stosunku do roku ubiegłego zrezygnowało 30 uczniów, co stanowi 6,8% ogólnej liczby uczniów klas I-IV. W Zespole Szkół Morskich jest zatrudniona 1 katechetka, ojciec Parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Kołobrzegu. Do 31 sierpnia zatrudniony był pastor z Kościoła Chrystusowego w Kołobrzegu na dwie godziny tygodniowo.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn