We wtorek 12 października 2021 roku w Zespole Szkół Policealnych w Kołobrzegu odbyła się uroczystość z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski przyznał nagrody I i II stopnia dla wyróżniających się w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek Powiatu Kołobrzeskiego. Nagrody I stopnia otrzymało 5 dyrektorów szkół i placówek, natomiast nagrody II stopnia zostały wręczone 10 nauczycielom.

Nagrody Starosty Kołobrzeskiego I stopnia otrzymali:

Grażyna Bohdziewicz – dyrektor Zespołu Szkół Policealnych,

Katarzyna Karaźniewicz-Deczyńska – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu,

Zbigniew Stankiewicz – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno Hotelarskich im. Emilii Gierczak,

Barbara Wolańska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

Mieczysław Szpak – dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

Nagrody Starosty Kołobrzeskiego II stopnia otrzymali:

Anna Ceranowska-Podbiał – kierownik bursy (Zespół Szkół Policealnych),

Alina Hajdamowicz – nauczyciel pedagog, doradca zawodowy (Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego),

Alicja Stokłosa – nauczyciel języka polskiego (Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza),

Andrzej Kowalczyk – nauczyciel historii, wicedyrektor szkoły (Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. E. Gierczak),

Marcela Tkaczyk – nauczyciel pedagog, kierownik internatu (I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczneim. M. Kopernika),

Ewa Balza-Plucińska – nauczyciel wychowania fizycznego (Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnie),

Joanna Rosiak – psycholog (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna),

Magdalena Kondraciuk – nauczyciel plastyki (Ognisko Pracy Pozaszkolnej),

Anna Sienkiewicz – nauczyciel oligofrenopedagog (SOSW „Okruszek”),

Piotr Sobiczewski – nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych (Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy).

Ponadto Halina Schulz-Tkacz - dyrektor Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie oraz Jacek Kawałek - nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza otrzymali Nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty odebrał w tym roku Lech Pieczyński – dyrektor Zespóołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy.

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Katarzyna Karaźniewicz - Deczyńska - dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza oraz Katarzyna Uniewska – nauczyciel języka polskiego, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, oligofrenopedagog. Zaś Ewa Lipska – logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna odebrała w tym roku Złoty Medal za Długoletnią Służbę.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn