×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 70.

Szukasz pracy? Chciałbyś skorzystać z dotacji na założenie działalności gospodarczej? Chcesz zatrudnić cudzoziemca, a niewiesz jakich formalności należy dopełnić? Przyjdź na Targi Pracy i Przedsiębiorczości.


 
Zapraszamy mieszkańców powiatu kołobrzeskiego na kolejną edycję wydarzenia organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu – Targi Pracy i Przedsiębiorczości, które odbędą się w piątek 17 marca 2017 roku o godzinie 09:00 w Hali Milenium przy ul. Łopuskiego 36 w Kołobrzegu. 
Targi Pracy i Przedsiębiorczości to przede wszystkim okazja spotkania w jednym czasie i jednym miejscu, przedstawicieli różnych firm i instytucji oraz porozmawiania z nimi na temat możliwości zatrudnienia, odbycia stażu czy praktyki. Targi mają na celu ułatwienie mieszkańcom naszego miasta i powiatu znalezienie pracy, bądź zdobycie wiedzy pozwalającej już dziś właściwie pokierować ścieżką swojego rozwoju.  

Każdy kto przyjdzie na Targi będzie miał okazję spotkać się min. z przedstawicielami:

 Państwowej Inspekcji Pracy;
 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 Urzędu Skarbowego;
 Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM);
 Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie (Wydział ds. cudzoziemców);
 Urzędu Miasta Kołobrzeg - Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT;
 Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości TWOJA INICJATYWA (dotacje unijne).
 
Podczas Targów będzie możliwość uczestnictwa w mini wykładach dedykowanych bezrobotnym na temat:
 
 standardów tworzenia dokumentów aplikacyjnych – CV i LM oraz autoprezentacji na rozmowie rekrutacyjnej;
 dotacji z PUP na założenie działalności gospodarczej;
 dotacji unijnych na założenie działalności gospodarczej;

oraz dla pracodawców na temat:
 
 doposażonych miejsc pracy i dofinansowania do zatrudnienia;
 pobytu i zatrudnienia obcokrajowców;
 podstawowych zasady księgowości, ulg dla przedsiębiorców, kwestii podatkowych, źródeł finansowania min. w postaci dotacji unijnych;
 
Pamiętaj, nie zapomnij zabrać ze sobą CV!


Harmonogram Targów Pracy 17.03.2017 r.:
 
- godz. 09:00 Uroczyste rozpoczęcie - powitanie Uczestników oraz Wystawców;
 
- godz. 09:15 Rozpoczęcie Targów - indywidualne spotkania Uczestników z Wystawcami;
 
- godz. 09:30 Mini wykład pt. „Standardy tworzenia dokumentów aplikacyjnych – CV i LM oraz autoprezentacja na rozmowie rekrutacyjnej” (prowadzi: Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu);
 
- godz. 10:00 Mini wykład pt. „Pobyt i zatrudnianie obcokrajowców” (prowadzi: Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji - IOM);
 
- godz. 10:30 Mini wykład pt. „Dotacje z urzędu pracy na założenie działalności gospodarczej” (prowadzi: Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu);
 
- godz. 11:00 Mini wykład pt. „Formalne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, min. dotacje unijne na założenie działalności gospodarczej” (prowadzi: Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości TWOJA INICJATYWA);
 
- godz. 11:30 Mini wykład pt. „Dostępne na rynku źródła finansowania, np. w postaci dotacji unijnych, podstawowe zasady księgowości, ulgi dla przedsiębiorców, kwestie podatkowe” (prowadzi: Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości TWOJA INICJATYWA);
 
- godz. 12:30 Mini wykład pt. „Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz dofinansowanie pracodawcy wynagrodzenia dla bezrobotnego” (prowadzi: Powiatowy Urząd Pracy);
 
- godz. 13:00 Zakończenie Targów

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn