×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 70.

KAS prowadzi kontrole ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych, wydawania paragonów i faktur. Sprawdza prawidłowość rozliczeń podatkowych w branżach narażonych na szarą strefę: gastronomii, budownictwie oraz mechanice pojazdowej. Działania to oczekiwania przedsiębiorców rzetelnie wypełniających swoje obowiązki podatkowe i oczekujących wsparcia w walce z nieuczciwą konkurencją.


 
- Zadaniem Krajowej Administracji Skarbowej jest ochrona legalnie działających firm i zasad uczciwej konkurencji. Realizując to zadanie współpracujemy z organizacjami przedsiębiorców i reagujemy na sygnały o nieprawidłowościach, zgłaszane nam przez konsumentów. Informacje, które otrzymujemy najczęściej, dotyczą sprzedaży towarów oraz usług poza ewidencją podatkową. Dlatego prowadzimy intensywne działania kontrolne w zakresie prawidłowości ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych, wydawania paragonów i wystawiania faktur. Naszym celem jest wyrównanie szans na biznesowy sukces.
Reagujemy na oczekiwania tych, którzy chcą aby rynek usług funkcjonował na równych dla wszystkich zasadach – powiedział Szef KAS Marian Banaś.
 
W pierwszej kolejności działania służb skarbowych skoncentrowane są na branżach, które, zostały określone jako najbardziej narażone na występowanie w nich szarej strefy, są to: gastronomia, budownictwo oraz mechanika pojazdowa.
Skrupulatnie sprawdzana jest rzetelność ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących. Działania te są prowadzone w sposób ciągły, także poza godzinami uznawanymi za tradycyjne godziny działania urzędów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, punkt sprzedaży sprawdzany będzie powtórnie. Jeśli nieewidencjonowanie obrotów nadal będzie się powtarzało, sprawa zostanie skierowana do sądu. Czynności kontrolne są prowadzone również w innych obszarach, w których stwierdzane są  uchybienia.
 
Intensywne działania podejmowane są także w stosunku do tych podmiotów, u których poziom deklarowanych obrotów jest nieadekwatny do rzeczywistych rozmiarów działalności. W tych przypadkach jedynym sposobem na uniknięcie sankcji karnych skarbowych będzie dobrowolne złożenie korekty deklaracji po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub bezpośrednio po zakończeniu kontroli podatkowej, zanim wszczęte zostanie postępowanie podatkowe.
- Działania te są elementem procesu  uszczelnienia systemu podatkowego. Poprzedzane są analizą ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, tak aby kontrola kierowana była do podmiotów działających w szarej strefie, a uczciwi przedsiębiorcy mogli prowadzić działalność bez zakłóceń – podkreślił minister Marian Banaś.
 
KAS rozpoczęła kampanię informacyjną Stop szarej strefie. Szef KAS Marian Banaś skierował list do przedsiębiorców, którzy funkcjonują  w branżach szczególnie narażonych na nieprawidłowości. Zostanie on rozesłany do podatników przez urzędy skarbowe. Celem tego pisma jest zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest rzetelne prowadzenie ewidencji podatkowej i nienarażanie się na konsekwencje działania niezgodnego z prawem.

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy mogą zwracać się do swoich urzędów skarbowych. Informacji o przepisach prawa podatkowego i wynikających z nich uprawnieniach i obowiązkach firm, udzielą również konsultanci Krajowej Informacji Skarbowej ( www.kis.gov.pl).

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn