Poseł Marek Hok złożył interpelację do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, w którym pyta o możliwość pilnego wprowadzenia i zakontraktowania przez NFZ nowej procedury medycznej — rehabilitacji pocovidowej. Takie rozwiązanie pozwoliłoby poprawić sytuację tysięcy polskich pacjentów doświadczonych ciężkim przechorowaniem COVID-19 oraz uchronić uzdrowiska przed zapaścią, a nawet upadkiem. 

 Komentarz Posła Marka Hoka: 

Kołobrzeg jako największe uzdrowisko w Polsce, z największą bazą łóżkową, znakomicie przygotowane pod względem organizacyjnym i medycznym oczekuje na kuracjuszy. Niestety, decyzjami polskiego rządu stoi zamknięte i nie przyjmuje chorych. Stworzenie turnusów rehabilitacyjnych dla pacjentów, którzy przechorowali COVID-19 i w większości dotkniętych powikłaniami ze strony układu oddechowego, krążeniowego, neurologicznego oraz w złym stanie psychicznym stworzyłoby szansę dla nich powrotu do zdrowia. Nasze uzdrowiska zyskałyby możliwość przetrwania w tej dramatycznej sytuacji gospodarczej i utrzymania pełnego zatrudnienia, które dziś jest bardzo zagrożone.

2Interpelacja rehabilitacja COVID 19 page 001

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn