Rady osiedlowe zostały zlikwidowane. Taką uchwałę podjęli radni podczas wczorajszej sesji RM. 

W czerwcu Rada Miasta nie podjęła uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli, wczoraj podjęła uchwałę o ich likwidacji. 16 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Tylko 3 było przeciw. W tej trójce był K. Plewko.

Prezydent Anna Mieczkowska, która sprzeciwiała się likwidacji rad, przewidując wynik głosowania zapowiedziała podjęcie prac nad reformą rad osiedli. Ta ma objąć nie tylko rady ale też podział terytorialny miasta. 

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn